Fördelen med att köpa in tjänster från ett datacenter

Ett riktigt framgångsrikt företag fokuserar på det som de är bra på och köper in resterande tjänster. Genom att skala bort allt onödigt kan fokus läggas på företagets kärnverksamhet vilket gör att utvecklingen lättare går framåt och lönsamheten därmed ökar.

En av de tjänster som går att köpa in är att hyra in sin IT-infrastruktur i ett data center. Allt fler företag, oavsett storlek, börjar inse de många fördelarna med detta.

Flexibilitet

Från början var ett datacenter endast en plats där företag hade sina servrar men idag erbjuds det även en hel del tekniska lösningar av dessa företag. Lagringsmöjligheten blir i stort sett obegränsad då en data hall har extremt stor kapacitet. De företag som behöver ha mer lagringsmöjlighet än de har idag kontaktar datahallen och får därmed tillgång till mer lagringsplats. Några inköp eller installeringar behöver aldrig göras.

Billigare

Många företag drar sig för att outsourca delar av sin verksamhet eftersom de tror att det ska bli dyrare än att bedriva den själv. Men sanningen är att oftast är tvärtom. De som driver sin egen dator hall kan behöva köpa in hårdvara, eventuell bygga ut och betala en ganska stor faktura för att behålla hallen i rätt temperatur.

Att hyra in sig i en datorhall är därmed billigare. De som driver hallen kan ta del av stordriftsfördelen och har ofta mycket stora och effektiva kylningsaggregat som blir billigare per enhet.

Säkrare

När det gäller IT är säkerheten för många det viktigaste. Skulle en datahall krascha och en server ligga nere en dag är det åtskilliga hundratusen som försvinner för de större företagen. Ett data center har en mycket hög säkerhet när det gäller el-försörjning, brand- och vattenskydd samt inbrott. Många gånger är dessa hallar i bergområden vilket gör dem extra säkra för påverkan utifrån.

Dagens regelverk kring hur datainformation får sparas och lagras förändras även med tiden och de som har en egen datahall måste förändra sitt arbetssätt efter dessa regler. De som hyr in sig i en datahall behöver aldrig tänka på detta då dessa företag är mycket noga med att följa utvecklingen både inom säkerhet och regelverk.

27 Mar 2013