Därför är det så många kanoner i Kristianstad

Har du någon gång varit på semester i Kristianstad så har du säkert sett alla kanoner som står uppradade lite överallt i staden. Kanske har du till och med blivit fotograferad med en av dem antigen genom att sitta på den eller genom att posera bredvid den. Har du någon gång funderat över varför de står där, eller varför det finns så många av dem? Eller är de en lika stor självklarhet som att det finns elektriker i Kristianstad och fiskar i vattnet?

Vi backar bandet

Staden grundades av den danske kungen Christian den fjärde och redan från start var det som en militärt strategisk plats. Svenskarna hade satt staden Wä i brand och danskarna behövde en punkt med bra försvar. Hela staden var som en befästning vars enda syfte var att skydda sig mot svenskarna. 

En del av detta försvar var kanoner som placerades så att de kunde skjuta åt alla håll. Staden hade även vallgravar som skydd på den tiden. 

1658 blev staden svensk och även de valde att använda den som en befästning men nu i syfte att skydda mot danskarna. Fler kanoner alltså! De försökte återta staden och marken de förlorat. I samband med Skånska kriget i slutet på 1670-talet gjorde de ett sista försök vilket misslyckades och staden förblev svensk. 

Kristianstad förblev en militärstad ända fram till i slutet av 1900-talet men redan 100 år tidigare fylldes vallgravarna igen och kanonerna pluggades så de inte längre kunde skjuta. Men de fick stå kvar som minne, och nu vet du varför de är så många. 

15 Oct 2021